Groningen Seaports

Groningen Seaports creëert op verantwoorde en duurzame wijze clusters en partnerschappen op de proposities ‘circulair’, ‘biobased chemie’ en ‘energie(gerelateerd)’, om daarmee voor (toekomstige) klanten en andere belanghebbenden werkgelegenheid, waarde en leefbaarheid te realiseren binnen haar beheersgebied en in Noord-Nederland. Met een enthousiaste club van ongeveer 90 vaste medewerkers werkt Groningen Seaports aan de economische ontwikkeling van de regio.

Groningen Seaports:

Onderhoudt haven- en industrieterrein;

Acquireert nieuwe bedrijven om zaken te doen in Delfzijl of de Eemshaven;

Ontwikkelt op basis van marktwensen (bestaande klanten) en marktkansen (potentiële klanten). Draagt zorg voor een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer.