Noordgastransport

NGT is een Nederlands bedrijf dat al bijna 50 jaar eigenaar en exploitant is van een leidingnet van circa 500 kilometer in de Nederlandse Noordzee. NGT werkt met toegang tot een open systeem dat onder dezelfde transparante voorwaarden beschikbaar is voor alle offshore gasproducenten. Door de bestaande infrastructuur te transformeren tot een geïntegreerde offshore waterstofbackbone kunnen wij de ontwikkeling van groene waterstof via offshore elektrolyse versnellen.